Skip to main content

Witamy w

Umbrella Protect
Wills

W Umbrella Protect Wills rozumiemy, jak ważne jest zabezpieczenie przyszłości rodziny.

Świadczymy usługi planowania i spisywania testamentów, aby zapewnić ochronę Państwa majątku i Państwa bliskich. Dzięki naszym wskazówkom i indywidualnemu podejściu, możecie mieć Państwo pewność, że Państwa życzenia zostaną uszanowane, dziedzictwo zachowane.

Zabezpiecz przyszłość swojej rodziny

Kilka słów o

Umbrella Protect Wills

W Umbrella Protect Wills wierzymy, że planowanie testamentów to nie tylko dokumenty prawne.
To budowanie relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu. Poświęcamy czas na wysłuchanie Państwa obaw, odpowiadamy na pytania i opracowujemy indywidualną strategię, która odzwierciedla Państwa wartości i cele.

W tym celu współpracujemy z firmą Countrywide Tax and Trust Corporation z siedzibą w Lemington Spa.
CTT zapewnia nam dostęp do wiedzy, szkoleń i wszechstronnego wsparcia ze strony specjalistów na poszczególnych etapach projektowania i finalizacji procesu spisywania Państwa testamentów.

Dobrze sporządzony testament i odpowiedzialne pełnomocnictwo są niezbędnymi elementami każdego planu spadkowego.

W Umbrella Protect Wills oferujemy doradztwo i pomoc w tworzeniu testamentów z zachowaniem etyki wzajemnego zaufania.

Nasz zespół będzie ściśle współpracował z klientem, aby zrozumieć jego konkretne potrzeby i cele. Niezależnie od tego, czy chodzi o skromny majątek, czy złożone aktywa wymagające starannego zarządzania, gwarantujemy, że Państwa życzenia zostaną ujęte w prawnie wiążącym testamencie.

Zajmiemy się takimi ważnymi kwestiami, jak opieka nad małoletnimi dziećmi, podział majątku, darowizny na cele charytatywne – wszystko z uwzględnieniem prawa spadkowego i podatkowego obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

LPA: TRWAŁE PEŁNOMOCNICTWO

Chroń swoje interesy dzięki trwałemu pełnomocnictwu.

Przygotowanie się na nieoczekiwane sytuacje jest kluczowe, jeśli chodzi o decyzje finansowe i zdrowotne. Lasting Powers of Attorney (LPA) pozwala wyznaczyć zaufaną osobę (lub osoby) do podejmowania decyzji w Państwa imieniu, jeśli w przyszłości nie będziecie Państwo w stanie tego zrobić samodzielnie z powodu choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej świadome i samodzielne podejmowanie decyzji w kluczowych sprawach.

W Umbrella Protect Wills udzielamy pomocy w zakresie tworzenia i rejestracji LPA. Nasz zespół pomoże Państwu w wyborze najbardziej odpowiedniego pełnomocnika, który zajmie się zarządzaniem Państwa sprawami finansowymi i medycznymi, zgodnie z Państwa wolą i instrukcjami.

Zasady ustanawiania Trawałego Pełnomocnictwa różnią się w Anglii i Walii, oraz w Szkocji i w Północnej Irlandii. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą odbywały się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

GUARDIANSHIP: Prawna opieka na dziećmi

Ochrona przyszłości dzieci jest najwyższym priorytetem dla każdego rodzica.
W Umbrella Protect Wills rozumiemy znaczenie zapewnienia małoletnim dzieciom opieki osób, do których mają Państwo zaufanie i które będą zdolne do podjęcia tych obowiązków. Odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy Państwu dokonać prawnie wiążących ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi.

Zabezpiecz przyszłość swoich dzieci

Spadek: Egzekucja testamentu

W Umbrella Protect Wills zdajemy sobie sprawę z tego, że proces egzekucji, czyli realizacji zapisów dokonanych w testamencie, może być złożony i przytłaczający, zwłaszcza w okresie żałoby. W trakcie sporządzania testamentu zwracamy szczególną uwagę na wybór egzekutorów Państwa testamentów.

Z chwilą Państwa śmierci, osoby te będą odpowiedzialne za powiadomienie odpowiednich urzędów o Państwa zgonie; na nich też spocznie obowiązek uzyskania Państwa świadectwa zgonu. To jednak dopiero początek zadań, przed jakimi staną egzekutorzy. Jeśli dokonają Państwo w testamencie dyspozycji co do opieki nad małoletnimi dziećmi, rolą egzekutorów będzie realizacja tych postanowień. Wypełnienie odpowiednich dokumentów dla HMRC, spłata Państwa ewentualnego zadłużenia oraz zapłata należnych podatków, to także obowiązki egzekutorów testamentu. W sytuacjach bardziej skomplikowanych, będziemy rekomendować ustanowienie profesjonalnych egzekutorów testamentów, którymi mogą być brytyjscy prawnicy lub wyspecjalizowane firmy. Możecie być Państwo pewni, że z naszej strony otrzymacie wsparcie i niezbędne informacje na temat realizacji postanowień Państwa testamentu.

Single Will

£189

Cena standardowa £239 – oszczędzasz £50

Standardowy testament dla jednej osoby

 • Pozostawienie majątku wybranym osobom
 • Wyznaczenie zaufanej osoby do spełnienia życzeń zawartych w testamencie
 • Wybór opiekunów dla swoich dzieci
 • Wybór powierników, którzy zajmą się spadkiem nieletnich
 • Zminimalizowanie podatku od spadków
 • Pozostawienie konkretnych prezentów dla innych osób
 • Przekazanie pieniędzy organizacjom charytatywnym

Mirror Wills

£299

Cena standardowa £349 – oszczędzasz £50

Dwa standardowe testamenty, idealne dla pary

 • Pozostawienie majątku wybranym osobom
 • Wyznaczenie zaufanej osoby do spełnienia życzeń zawartych w testamencie
 • Wybór opiekunów dla swoich dzieci
 • Wybór powierników, którzy zajmą się spadkiem nieletnich
 • Zminimalizowanie podatku od spadków
 • Pozostawienie konkretnych prezentów dla innych osób
 • Przekazanie pieniędzy organizacjom charytatywnym