Skip to main content

Podejmując decyzję o spisaniu testamentu, wkraczamy na ścieżkę, na której oprócz nas pojawią się także inne osoby, które dla poprawności procesu są niezbędne. Niektóre z tych terminów, nazw mogą brzmieć obco, zwłaszcza, gdy nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z procesem spisywania testamentu. Dla ułatwienia przedstawiamy wyjaśnienie nazewnictwa.

Poniżej któtka informacja o każdej z tych osób i ich roli.

1/. Testator

O osoba, która sporządza testament.

2/. Beneficjent

Osoba dziedzicząca na podstawie testamentu lub na podstawie reguł dziedziczenia ustawowego, jeśli testament nie został sporządzony.

3/. Świadek

Osoba, która potwierdza swoim podpisem, że testator rzeczywiście sporządził testament, z którego postanowieniami się zgadza. Potwierdza również, że testator miał świadomość zakresu rozporządzenia majątkiem i miał świadomość skutków tego rozporządzenia. Do ważności testamentu potrzebnych jest 2 świadków. Nie mogą nimi być osoby, których testament dotyczy.

4/. Egzekutor testamentu

Jest to osoba (kilka osób), kancelaria prawna lub wyspecjalizowana firma, które po śmierci testatora podejmują wszelkie niezbędne działania w celu realizacji postanowień testamentu. Zakres tych czynności jest bardzo szeroki: od uzyskania aktu zgonu, powiadomienia odpowiednich urzędów- po uzyskanie zatwierdzenia testamentu w odpowiednim urzędzie, zapłatę długów i należnych podatków, wypełnienie formularzy dla HMRC i sporządzenie ostatecznego rozliczenia kosztów wykonania testamentu.

Wyznaczenie odpowiedniej osoby lub osób do realizacji postanowień testementu, to jedna z najważniejszych decyzji w całym procesie sporządzania testamentu.

Umbrella Protect Wills Team